La nostra història.

La creació del bufet GUILLAUMON & TRULLA ADVOCATS es remunta des de fa més de 10 anys oferint un servei de qualitat i un ampli coneixement de la materia avalats per la qualitat del nostre treball professional.
L’exercici professional dels advocats integrants de GUILLAUMON & TRULLÀ ADVOCATS es basa en l’experiència i especialitat multidisciplinària al servei del client.

El servei d’assessorament està dirigit per advocats de reconegut prestigi que compten amb diversos anys d’experiència i especialització en la matèria. La relació de confiança amb els nostres clients s’aconsegueix gràcies al tracte personal i directe amb els nostres professionals.

Al principi del cas se’ls explica el procediment legal a seguir, el temps i la durada del procés i la viabilitat del mateix.

Per començar el seu cas realitzem una primera visita, amb estudi del mateix i pressupost adaptat a la seva situació econòmica actual amb descomptes especials sobre els nostres honoraris. I d’acceptar-se, es comença l’encàrrec professional, sempre amb la via extrajudicial (negociació i mediació), i finalment, la via judicial.
Demani cita i deixi en bones mans el seu cas.

XAVIER MONTESA TRULLÀ

Diplomat en Relacions Laborals per la Universitat de Barcelona i Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, vaig realitzar un Màster en Pràctica Jurídica i nombrosos cursos d’ especialització.
Professionalment ha treballat en prestigiosos despatxos d’advocats de Barcelona com advocat col·laborador que li han aportat una sòlida experiència professional en l’assessorament jurídic i en la defensa judicial. Ha compaginat l’exercici de l’advocacia amb la docència.

Col·legiat exercent en Mataró des de Gener de 2014 i adscrit al torn d’ofici. A més, ha realitzat nombrosos cursos de formació i reciclatge organitzats per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona i Mataró.
Parla espanyol, català, anglès.

IGNASI MEDRANO GUILLAUMON

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, Màster en Pràctica Jurídica al Col·legi d’Advocats de Barcelona, Master en Prevenció de Riscos Laborals, Curs d’especialització Estrangeria al Col·legi d’Advocats de Barcelona, Curs d’especialització Violència de Gènere al Col·legi d’Advocats de Barcelona, Curs d’especialització Penitenciari al Col·legi d’Advocats de Barcelona, Curs d’especialització Contenciós Administratiu al Col·legi d’Advocats de Barcelona, Curs d’especialització Menors al Col·legi d’Advocats de Barcelona i Curs d’especialització en la Construcció al Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Professionalment ha treballat en despatxos d’advocats, tant nacionals com estrangers, com advocat col·laborador que li han aportat una sòlida experiència professional en l’assessorament jurídic i en la defensa judicial.

Col·legiat en el Col·legi d’Advocats de Barcelona i de Mataró. Adscrit al torn d’ofici en les especialitats de Civil, Penal i Laboral. A més, ha realitzat nombrosos cursos de formació i reciclatge organitzats per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i Mataró.
Parla espanyol, català, anglès fluid.

Especialitats

Dret Mercantil
Dret Penal
Dret Laboral
Dret Digital
Dret Financier i Bancari
Dret Tributari
Dret Administratiu i Urbanisme
Dret Civil i Familiar

Serveis

Redacció de contractes
Indemnitzacions per accidents de trànsit
Reclamacions a l’administració
Reclamacions de quantitat
Cobrament d’impagats
Negligències mèdiques
Divorcis
Separacions
Parelles de fet
Filiacions
Adopcions
Incapacitats, tutela i curatela
Herències i testaments
Desnonaments
Morosos

Alcoholèmies
Delictes imprudents
Delictes derivats de la circulació de vehicles a motor
Delictes i faltes per lesions
Comunitats de propietaris
Judicis de faltes
Judicis penals
Querelles
Procediments ordinaris
Judicis verbals
Judicis monitoris
Execucions hipotecaries
Execucions de sentències
Convenis urbanístics
Reparcel·lacions
Expedients administratius