Tel. 93 128 12 11 Fax. 93 299 71 53 Mov. 610 39 11 87 imedrano@icamat.org

Dret de família

Procediment de Divorci de mutu acord i contenciós

Procediments de modificacions de mesures contingudes en el conveni regulador i Sentència

Procediments hereditaris

Procediments de filiació

Procediments d’incapacitat

Dret laboral

Assistència i defensa judicial

 Acomiadaments i sancionis

 Reclamacions de quantitat

 Incapacitats laborals

 Prestacions seguretat social

 Modificacions de les condicions de treball

 Assetjament Laboral i assetjament psicològic

 Inspecció de treball

Dret penal

Judicis ràpids

Alcoholèmies

Mesurades de protecció a la víctima

Assistència al detingut

Delictes i delictes lleus

Penal Econòmic