Avis legal

Condicions d’Ús

Les presents condicions legals regulen l’ús permès d’aquesta pàgina web , d’ara endavant, (ADVOCATSMATARO.COM). Si no està conforme amb aquestes condicions legals ha d’abandonar aquesta pàgina web.

L’Usuari s’obliga a usar la web, els serveis i els seus continguts de manera diligent, correcta i lícita i en particular, haurà d’abstenir-se de:

– Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts.

– Introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en la pàgina web o els sistemes informàtics que la suporten.

– Usar o instal·lar programes o dispositius capaços d’invalidar els controls o contrasenyes de seguretat, establerts per ADVOCATSMATARO.COM, estant igualment prohibit desxifrar les claus, sistemes o algorismes de xifrat o qualsevol altre element de seguretat de la pàgina web o qualsevol dels seus usuaris.

– Realitzar còpia o captura de pantalles de la pàgina web, sense autorització expressa d’ADVOCATSMATARO.COM.

– Efectuar còpies o versions de la pàgina web o el seu codi font, sense el consentiment exprés d’ADVOCATSMATARO.COM.

– Realitzar qualsevol tipus de comportament contrari a la Llei o la bona fe.

Exclusió de Responsabilitat

ADVOCATSMATARO.COM, no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l’usuari per virus, indisponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la pàgina web ADVOCATSMATARO.COM, ha adoptat totes les mesures de seguretat al seu abast i segons l’estat actual de la tècnica, per a garantir el correcte funcionament de la web i evitar la generació de qualsevol mena de mal a l’usuari.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web d’ADVOCATSMATARO.COM i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, es compromet a no realitzar les següents conductes:

– Suplantar identitats, proporcionar informació falsa o pertanyent a altres persones en el seu registre.

– Introduir continguts que vulnerin drets de propietat intel·lectual o industrial, incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

– Introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o atemptatori contra drets de tercers.

– Introduir continguts publicitaris no sol·licitats (spam) o realitzar promoció d’altres productes o serveis no autoritzats per ADVOCATSMATARO.COM.

– Provocar danys en els sistemes físics i lògics d’ADVOCATSMATARO.COM, dels seus proveïdors, usuaris o de terceres persones.

– Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

– Suprimir, eludir o manipular les mesures de seguretat implantades per ADVOCATSMATARO.COM.

L’incompliment d’aquestes normes, de les polítiques o instruccions d’aquesta web o dels requeriments realitzats per ADVOCATSMATARO.COM implicaran la baixa automàtica de l’usuari.

Propietat Intel·lectual

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat d’ADVOCATSMATARO.COM, o disposa en el seu cas, del permís per al seu ús i/o explotació.

Els usuaris d’aquesta pàgina web podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts emmagatzemats en aquesta pàgina per al seu exclusiu ús personal o les finalitats autoritzades en les condicions legals de contractació dels nostres productes i serveis. Qualsevol altra transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquesta web, queda expressament prohibida excepte previ i exprés consentiment d’ADVOCATSMATARO.COM.

Legislació i Jurisdicció

Aquesta pàgina web es troba sotmesa a la legislació Espanyola i en cas de litigi o controvèrsia sorgida de l’ús d’aquesta pàgina web, totes dues parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona. Aquesta clàusula de submissió expressa als tribunals de la ciutat de Barcelona, no serà aplicable per als supòsits de litigi amb els usuaris o clients de la web que segons la legislació vigent ostentin la condició de consumidors, i en aquest cas totes dues parts estaran sotmesos a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de residència del consumidor.

Responsable Legal

Nom: Xavier Montesa Trullà NIF: 44418704-T Adreça: Camí de la Geganta, 1-3, Entlo 2a – 08302 Mataró (Barcelona) Email de Contacte: info@advocatsmataro.com Tlf: 93 128 12 11 Fax. 93 299 71 53

Versió. Aquest Avís Legal és de data 22/05/2018 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada en la pàgina web.